Gazeta Wyborcza, AGORA

Projekt, skład redakcyjny, przygotowanie do druku lokalnych wydań „Gazety Wyborczej” dla wielu miast Polski, tygodników regionalnych oraz dodatków, ogólnopolskiego dziennika „Metro”. Kilkuletnia, regularna współpraca przy składzie redakcyjnym gazety „Co Jest Grane”, w tym projektowaniu stron specjalnych (graficznych, sponsorowanych, cyklicznych). Projektowanie graficzne dodatków okazjonalnych. Realizacja prezentacji handlowych i materiałów promocyjnych.